ensilageskärare

Vissa av våra artiklar innehåller sponsrade länkar till bland annat: Granngården, Bole och Gardenstore.

Ensilage

Ensilage är en mycket viktig teknik inom jordbruket för att lagra olika grödor som korn, hö eller gräs som en form av fodersilo.

Genom att pressa och försegla materialet i en lufttät container så minskar syre och lufttillgången, vilket förhindrar mögel och jäsning och bevarar näringsämnena i fodret.

Ensilage är en väldigt effektiv metod för att maximera utnyttjandet av säsongens överskott av grödor, särskilt när det är svårt att torka fodret på ett traditionellt sätt.

Förutom detta så är det också ett kostnadseffektiv alternativ till köpt foder, särskilt när det gäller grödor som annars skulle gå till spillo.

ensilage

Ensilageskärare / Ensilagekniv

När man jobbar med ensilage så är det nästan omöjligt utan att ha en ensilageskärare eller ensilagekniv som det också kallas, till hands.

Om du har en ensilagekniv till hands så går det snabbt och enkelt att dela dina balar så att djuren snabbt får tillgång till mat.

Det finns många olika typer av ensilageskärare som är batteridrivna. De är lätta att starta och att hantera, och som bonde får man definitivt mycket tid över till annat genom att använda en sådan.

Fördelar med ensilage

Fördelarna med ensilage är flera och inkluderar bland annat:

  1. Maximalt utnyttjande av grödor: Genom att göra ensilage av överskott av grödor som annars skulle gå till spillo kan man maximalt utnyttja tillgängliga resurser.

  2. Kostnadseffektivt foder: Genom att tillverka eget foder med hjälp av ensilage kan man spara pengar jämfört med att köpa koncentrerat foder.

  3. Bättre foderkvalitet: Genom att bevara näringsämnena i fodret genom ensilering kan man säkerställa att djuren får en högkvalitativ kost under hela året.

  4. Enklare hantering: Ensilage är lättare att hantera och förvara än t.ex. hö, eftersom det är tätt förseglat och skyddat från väder och skadedjur.

  5. Minskade växtsjukdomar: Genom att försegla grödan minskar man risken för växtsjukdomar och mögel, vilket innebär en högre säkerhet för djuren.

  6. Minskade fodringskostnader: Genom att erbjuda ett kontinuerligt tillgång till högkvalitativt foder kan man minska kostnaderna för att köpa extra foder vid tider av året då tillgången på grödor är lägre.

Flera faktorer att beakta vid tillverkning

Det finns flera olika faktorer att beakta vid tillverkning av ensilage, inklusive väljande av rätt gröda, hantering av grödan för att minimera skador och förbättra kvaliteten på ensilagen, samt valet av lagringsutrustning.

Det är förutom detta också viktigt att övervaka foderkvaliteten under lagringen för att säkerställa att det inte finns tecken på föroreningar eller någon typ av skador.

Ej lämpligt för alla typer av djur

Det är viktigt att observera att ensilage inte är lämpligt för alla typer av djur.

En del djur, som t.ex. nötkreatur, kan ha svårt att tillgodogöra sig alla näringsämnen från ensilage på grund av sin anatomiska utformning.

För att säkerställa en hälsosam och balanserad kost för dina djur är det viktigt att konsultera en duktig veterinär eller jordbruksrådgivare vid funderingar.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att ensilage är en viktig teknik inom jordbruket för att lagra grödor som en form av foder.

Det erbjuder en mängd fördelar för jordbrukare som till exempel: maximalt utnyttja grödor, erbjuda kostnadseffektivt foder, bevara foderkvaliteten, erbjuda enklare hantering och minska risken för växtsjukdomar.

Genom att pressa och försegla materialet i en lufttät container minskar syre och lufttillgången. Detta förhindrar mögel och jäsning och bevarar näringsämnena i fodret.

För att man ska kunna säkerställa en framgångsrik tillverkning av ensilage är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som grödval, hantering, lagring och foderkvalitet.