rengöra traktor

Vissa av våra artiklar innehåller sponsrade länkar till bland annat: Granngården, Bole och Gardenstore.

Så tvättar du din traktor

Letar du efter en steg-för-steg-guide för att rengöra din traktor?

Det är viktigt att följa rätt regler och lagar när det gäller att ta hand om ditt fordon, så se till att du vet hur du rengör din traktor på ett säkert och effektivt sätt med den här omfattande guiden.

Tvätta traktor: steg för steg

Hur man rengör en traktor
Det är viktigt att rengöra traktorn för att den ska fungera som den ska. Det håller den inte bara snygg, utan hjälper också till att förhindra att rost och korrosion uppstår. Så här kan du rengöra din traktor på ett säkert och effektivt sätt:

Steg 1: Samla ihop allt material du behöver

Innan du börjar rengöringen av traktorn ska du se till att du har alla nödvändiga saker till nära till hands. Checklistan ser ut ungefär så här:

  • högtryckstvätt
  • rengöringsmedel
  • vattenslang
  • borstar
  • rengöringsmedel
  • trasor för att torka av ytor

Steg 2: Förbered området där du ska jobba

När alla dina saker är samlade förbereder du området där du ska arbeta genom att rensa bort allt skräp och all röra som kan vara i vägen under rengöringen.

Tänk på att du behöver en spolplatta eller en tvätthall för att ta reda på olja och andra farliga kemikalier som till följd av spolningen kan hamna i naturen.

Detta kommer att bidra till att allt går smidigt när det är dags att börja skrubba!

Tänk på att du inte får tvätta traktor vart som helst då det finns risk för att bl.a. spillolja rinner ut i naturen. Se till att du följer svensk lag och använder tvättmedel som inte riskerar att skada miljö, människor och naturliv. Läs mer här.

Steg 3: Tvätta med högtryckstvätt

Att använda till exempel en bensindriven högtrycksvtätt eller en batteridriven högtryckstvätt är ett effektivt sätt att avlägsna smuts och smuts från svåråtkomliga områden som underred eller runt trånga hörn på traktorn.

Se till att du använder ett tvättmedel som är särskilt utformat för högtryckstvätt så att det inte skadar någon av maskinens ytor när du arbetar igenom dem en i taget.

Var försiktig så att du inte riktar högtrycksstrålarna direkt mot motorkomponenterna, eftersom detta kan orsaka allvarliga skador om det görs på fel sätt!

Steg 4: Skrubba med borstar

Nu när det mesta av smutsen har avlägsnats med högtryckstvätten kan du ta fram några styva borstborstar, till exempel sådana som används för bilvård, och ge varje yta ytterligare en ordentlig skrubba – med särskild uppmärksamhet på mer envisa fläckar eller fläckar som lämnats kvar efter tvätt med enbart vatten.

Detta steg bör bidra till att ge mattare ytor lite glans tillbaka och samtidigt ta bort kvarvarande smuts eller smutspartiklar som sitter fast djupt inne i sprickor eller klyftor i metalldelar i din maskins kaross/ram etc…

Steg 4.5 Använd kemikalier för tuffa fläckar(vid behov)

Att använda kemikalier för att rengöra svåra fläckar på traktorn kan vara ett bra sätt att få jobbet gjort snabbt och effektivt, men du bör alltid vara försiktig.

Du måste bära skyddsutrustning som långa ärmar, handskar, skyddsglasögon och ansiktsmask när du arbetar med någon form av kemiskt rengöringsmedel.

Se till att du noggrant undersöker den produkt du planerar att använda, eftersom vissa kan innehålla farliga ämnen som kan skada miljön eller orsaka hälsoproblem om de inte hanteras på rätt sätt. Följ alltid noggrant anvisningarna på etiketten och gör dig av med överblivna behållare på ett säkert sätt.

Steg 5: Torka av ytor

Efter att ha borstat bort överflödigt skräp från varje yta (inklusive hjul) använd rena trasor/trasor fuktade med antingen varm tvålvattenlösning ELLER specialiserad avfettningsmedel beroende på hur smutsiga de är – var återigen försiktig så att du inte kommer i närheten av känsliga elektriska komponenter!

När du har torkat av dem låt dem verka i cirka 10 minuter innan du slutligen spolar bort alla rester som finns kvar innan du torkar dem helt och hållet med hjälp av torra handdukar efteråt … och voila – jobbet är gjort!

Viktigt: lagar som gäller vid tvätt av traktorer

När du tvättar traktorn finns det vissa regler och lagar som regleras av miljöbalken som du måste följa. Bland annat reglerar Förordning (1993:1268) från Miljödepartementet om hur spillolja ska hanteras.

Vid hantering av spillolja ska som försiktighetsåtgärd enligt 2 kap. 3 § miljöbalken följa specifika regler:

  • Spillolja får inte släppas ut till dräneringssystem, inre vatten, grundvatten eller territorialhavet; den får inte heller förvaras eller släppas ut på sådant sätt att marken skadas; 
  • okontrollerade utsläpp av restprodukter från hanteringen är inte tillåten och spilloljan bör heller inte blandas med annat avfall om detta inte är nödvändigt ur teknisk synvinkel. Isoleroljor måste vara åtskilda från andra typer av olja tills halten PCB har bestämts. 

Vi rekommenderar starkt att du följer dessa lagar som du hittar här.